Polityka prywatności Sklepu Internetowego Zdrowoczesny.pl

Postanowienia ogólne
Czytając, przeglądając czy używając serwis Zdrowoczesny.pl lub prenumerując newsletter Zdrowoczesny.pl akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na stronie. Jako administratorzy Zdrowoczesny.pl zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis internetowy Zdrowoczesny.pl lub newsletter Zdrowoczesny.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedajemy danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników Zdrowoczesny.pl lub newslettera Zdrowoczesny.pl

Dane Osobowe
W czasie korzystania z serwisu Zdrowoczesny.pl lub prenumerując newsletter Zdrowoczesny.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza, lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły. W przypadku podania w zamówienie danych osobowych budzących wątpliwość co do ich autentyczności, Zdrowoczesny.pl zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji takiego zamówienia.

Subskrypcja newslettera
Zaprenumerowanie newslettera serwisu Zdrowoczesny.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi treść newslettera. Imię pozwala sklepowi Zdrowoczesny.pl zwracać się do klientów/użytkowników po imieniu.

Zamawianie produktów
Zamawianie produktów oferowanych przez serwis Zdrowoczesny.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone.

Niezapowiedziane wiadomości
Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiadamy i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod tym określeniem rozumiem informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu Zdrowoczesny.pl (np. zmiany, wewnętrzne promocje), nie komercyjne listy (np. życzenia, informacje o wirusach, komentarze osobiste itp.) Informacje komercyjne są filtrowane przez nas w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie - nie częściej niż raz na dwa tygodnie.

Cookies (Ciasteczka)
Niektóre obszary serwisów należących do serwisu Zdrowoczesny.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Partnerzy
Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są na stronach serwisu Zdrowoczesny.pl lub newslettera Zdrowoczesny.pl

W przypadku pytań jesteśmy do dyspozycji: sklep@zdrowoczesny.pl